O firmie

Aktualności

Oferta

Odkurzacze

Worki

Akcesoria

Silniki

Filtry

Pompki wody

Nagrody

Kotrahenci

Kontrahenci odk. centralnych

Serwisy

Film

Rysunki złożeniowe odk.

Pobierz

Kontakt

Sklep

POBIERZ

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/POPW/2016 Z DNIA 12.05.2016 r.


PROFIEUROPE Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 1/POPW/2016 z dn. 12.05.2016 r.

dotyczącego realizacji usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy

PROFIEUROPE Sp. z o.o. wybrano ofertę firmy:

INNpuls Sp. z o.o.

ul. Hetmańska 40A

35-045 Rzeszów


ikona_pdf.jpgpobierz

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi doradczej prowadzącej do opracowania
Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy: PROFIEUROPE Sp. z o.o. w ramach planowanego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap.

Termin składania ofert: 19.05.2016

 

ikona_pdf.jpgpobierz

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Informujemy, iż w ramach zapytania ofertowego na wzornicze opracowanie nowego

odkurzacza typu Rotowash z dnia 11.12.2015 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę

złożoną przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego, 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7.

 

 

Zapytanie ofertowe na wzornicze opracowanie nowego

odkurzacza typu Rotowash

odkurzacze_piorace.jpgpobierz 

 

 

1. Prezentacja oferty odkurzaczy, przygotowana w programie Power Point

odkurzacze_piorace.jpgpobierz 

 

2. Ulotka odkurzaczy centralnych 2011

ikona_pdf.jpgpobierz

 

3. Ulotka wyciąg protetyczny Profi 21

ikona_pdf.jpgpobierz

 

4. Ulotka Profi 50

ikona_pdf.jpgpobierz

 

5. Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy PROFIEUROPE

ikona_pdf.jpgpobierz

 

6. Przygotowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy PROFIEUROPE

ikona_pdf.jpgpobierz

 

7. Zapytanie ofertwoe nr1/2013

ikona_pdf.jpgpobierz

 

8. Zapytanie ofertwoe nr1/2014

ikona_pdf.jpgpobierz